Ne Yapariz?

Yüksek Performans Modelimiz

Yüksek performans, rekabetin doğurduğu her türlü koşulda ayakta kalmanızı, büyümenizi ve kâr etmenizi sağlar; size uluslararası standartlarda İK uygulamalarının avantajlarından yararlanan mutlu çalışanlar kazandırır. İdealist Danışmanlık, Yüksek Performans Modeli ile şirketinizin ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı çözümler sunmaktadır. Pazar şartlarına uygun bir şirket iklimi, yapılması gereken işle ilgili gelişim ve bunu gözleyebilmeyi ifade eden yetkinlik, az kaynakla yüksek performans sağlayabilen liderlik, ürün, hizmet ve süreçlerde inovasyon yaratan etkililik.

İklim

 • Kurum Kültürünü Anla ve Tanımla
 • Çalışan Baağlılığını ve Motivasyonunu Artır
 • Değişimi Yönet ve Destekle

Etkililik

 • Stratejiyi Anlamlı Hale Getir
 • İnsan Kaynağı ile Stratejiyi İlişkilendir
 • Stratejiyi Hayata Geçirmek için İnsan Kaynağını Geliştir

Liderlik

 • Liderlik Tanımını ve Kimliğini Oluştur
 • Liderlik Kapasitesini Artır
 • Yaşanmasını Sağla

Yetkinlik

 • Yetkinlik Modellerini Geliştir ve Uygula
 • Beceriyi Geliştir
 • Davranışı Değiştir

İdealist Danışmanlık Yüksek Performans Modeli ©

Yukarıya Çık