Ne Yapariz?

Çözümlerimiz

Kurumsal Dayanıklılık

Kurumsal Dayanıklılığınızı Artırın!

Sürekli artan hedefler, yoğun baskı, küçülen pazarda payını korumaya ve artırmaya çalışmak…

Bir yandan rakiplerle mücadele sürerken bir yandan da günlük stres faktörleriyle baş etmek sağlam bir donanım gerektiriyor.

Kurumsal olarak her zorlayıcı dalgadan daha güçlü çıkan firmaların dayanıklılık sırlarını öğrenmeye ne dersiniz?

İdealist Danışmanlık, Kurumsal Dayanıklılık programı ile; zorlayıcı durumlarla karşılaşıldığında, bağlılık ve verimliliği kaybetmeden hazır olma yetkinliklerini geliştirmenin ve kriz anlarından yenilenerek, güçlenerek çıkmanın formülünü paylaşıyor.

Kurumsal Dayanıklılık programıyla;

 • Baskı altında sakin ve güçlü kalabilme,
 • Çalışanda güçlü yönlere odaklanma ve geliştirme,
 • Olumlu ilişki ve iletişimi artırma,
 • Bilgi ve tecrübe kaybını önleme,
 • Kurumunuzun güçlü kaslarını öğrenip, üzerine stratejiler inşa etme

konularında yetkinliklerinizi geliştirip, zor zamanlar gelmeden hazırlıklı olacaksınız.

YENİ NESİL, AKILCI YÖNETİM GELİŞİM ÇÖZÜMLERİ

Şirketinize yeni nesil yönetim trendleri ile liderlik edin.

İş dünyasında iş yapma ve yönetme şekli hızla değişirken yönetim sürecinin 3 ana adımı da bu değişimin etkisini yaşıyor. Yapılan araştırmalar, yöneticilerin Planla – Gerçekleştir – Değerlendir adımlarında kendilerini en çok “Değerlendir” sürecinde yetersiz gördüğünü, aynı zamanda “Gerçekleştir”in onlar için iş yönetiminde en önemli adım olduğunu ortaya koyuyor.

İdealist Danışmanlık, günümüzün yönetim dinamiklerini temel alan Yeni Nesil, Akılcı Yönetim Gelişim Çözümleri ile yöneticilerin iş ve insan yönetme kapasitelerini artırmalarına, takım ve kurumlara daha iyi yönetim anlayışını benimsetmeye ve kurumların piyasa değerine katkı sağlamaya olanak tanıyor.

Hikayeleştirme

Gücün Hikayende

Anlattığımız karşımızdakinin anladığı kadardır ve verdiğimiz mesajın karşıya eksiksiz, verimli bir şekilde ulaşmasının en etkili yolu hikayeleştirmedir.

İdealist Danışmanlık Story Telling programıyla, iş ve özel hayatınızda mesajı doğru aktarma, algılarda daha keskin izler bırakma, karşınızdakinin hedefleri sahiplenmesini sağlama ve farkındalığı istediğiniz yöne çekme konularında Story Teller olup gücü elinizde tutmanın yöntemini sunuyor.

GOAL MAPPING

Başarıya giden yolun haritası elinizde!

Goal Mapping, sürdürülebilir başarı için bireylere, ekiplere ve organizasyonlara yönelik sonuç odaklı yaklaşımlar ve hedefli yaşam alışkanlıkları geliştirilmesine yardımcı oluyor.

20 yılda Dünya genelinde 3 milyondan fazla insanın değişimine ve gelişimine, binlerce organizasyonun başarılı bir şekilde dönüşümüne katkıda bulunan Goal Mapping, Türkiye’de İdealist Danışmanlık akreditasyonuyla iş dünyasına hizmet veriyor.

9 ENGAGE PROGRAMI

Gönülden bağlı çalışanlarla potansiyelinizi performansa dönüştürün.

Çalışanların %41’inin yaptıkları işten memnun olmadığı, işlerine gönülden bağlı çalışanlarınsa %40 olduğu günümüzün global işgücünde, çalışanları gönülden bağlı olan kurumlarda, diğerlerine nazaran %50 daha yüksek performans ve 4,5 kat daha fazla gelir artışı göze çarpıyor.

Çalışanların şirketlerini değil, yöneticilerini terk ettiği gerçeğinden yola çıkan İdealist Danışmanlık,  9 Engage© programıyla yöneticilerin organizasyonlarındaki insan kaynağı potansiyelini performansa, dolayısıyla gelir artışına dönüştürmelerini sağlıyor.

WELL – BEING & MINDFULNESS

İşinizde kendinize farklı bakın, kendinizde ve işinizde fark yaratın.
Çalışanların zihinsel ve fiziksel açıdan kendilerini daha iyi hissetmelerini ve tazelenmelerini sağlayan Well-being & Mindfulness programı hakkında, bir ankete katılan çalışanların %41’i üretkenliği arttırdığını, %41’i sağlık giderlerini azalttığını %38’i de sağlık problemleri dolayısıyla işe gelmeyen çalışanların sayısında azalma olduğunu düşünüyor.
İdealist Danışmanlık, çalışanların beslenme alışkanlıklarını düzenleyen, bireysel davranış tercihlerinin farkına vardırtan, zinde kalmaları için günlük ritüeller oluşturmalarını sağlayan Well-being & Mindfulness programıyla organizasyonların sağlam ve sağlıklı bir temel oluşturmalarına yardım ediyor.

ZORLAYICI DİYALOGLAR

Zorlayıcı diyalogları kolayca yönetin.
Çalışma hayatının her anında kendinizi zorlayıcı bir konuşmanın içinde bulabilirsiniz.
İdealist Danışmanlık, Zorlayıcı Diyaloglar programıyla zorlayıcı durumlarla başa çıkabilmeniz için yeni bir bakış açısı kazanmanızı sağlıyor. İş ve özel hayatınızda karşılaşacağınız zor iletişimleri Zorlayıcı Diyaloglar sayesinde yeniden tanımlayıp, tasarlayarak başarıyla yönetebileceksiniz.

PERFORMANS DİYALOĞU ATÖLYELERİ

Organizasyonunuzda performans kültürünün yerleşmesini sağlamak elinizde!
Performans Diyaloğu Atölyeleri, yöneticinin çalışanını nasıl geliştirmesi gerektiğini karşılıklı diyaloglarla deneyimleterekgüvenle harekete geçmelerine katkı sağlıyor. Danışmanların kendi hayatlarından örneklerle yer verdiği uygulama ve gerçek vakalarla yöneticiler, öğrendiklerini deneyimleme ve danışmandan bire bir geri bildirim alma fırsatına sahip oluyor.
İdealist Danışmanlık, Performans Diyaloğu’nun şirket içerisinde bir kültür olarak benimsenmesini ve doğru uygulanmasını sağlayarak organizasyonunuzdaki olumluluk ve verimliliği artırmaya yardımcı oluryor.

Yetkinlik Gelişim Çözümleri

Yetkinlik, kişinin belirli bir işte yüksek performans sergilemesinin altında yatan kendine has temel özelliklerin bütünüdür. Yetkinlikler, yüksek performans için kritik ve geliştirilebilir kavramlardır.

İnsanı esas alan, kişilerin gelişimlerini ve sahip oldukları potansiyeli verimli aksiyonlara dönüştürmelerini sağlayan bilgi, beceri ve farkındalıklarını artırmaya yönelik eğitim, fasilitasyon ve danışmanlık çözümleridir.

Çözümlerimiz

Gelişim Odaklı Yetkinlik Ölçümü

Yetkinlik davranış göstergelerinde güçlü ve gelişim alanları değerlendirilir, raporlanır.

Yetkinlik Modelinin Oluşturulması

Organizasyona özel yetkinlik modellerinin geliştirilmesini içeren danışmanlık çözümleridir. Yüksek performans için gereken davranışları tanımlayabilir ve bu davranışların kurum içerisinde bilinirliğini artırarak yaşamasını sağlayabilirsiniz.

Yetkinlik Gelişim Programları

 • Yönetim Mimarları
 • Diyalog Ustaları
 • İlişki Sanatkarları
 • Kişisel Keşif Yolculuğu
 • Müzakere Stratejistleri
 • Takım Keşif Yolculuğu
 • Sahne Senin
 • Çatışma Çözücüler

Yönetim Gelişim Çözümleri

Yönetim ekibinin yönetsel yetkinliklerini geliştirmelerini, ekiplerin paralel bir yönetim felsefesiyle yönetilmesini sağlamaya yönelik eğitim, fasilitasyon ve danışmanlık çözümleridir.

Yönetim Gelişim Çözümleri ile ilk ve orta kademe yöneticilerde ekiplerinin potansiyellerini ortaya çıkaracak yeni yaklaşımlardan beslenen, görev ve ilişki odağını dengeleyen araçlarla farklı bir bakış açısı yaratması hedeflenir.

Çözümlerimiz

Yönetici Yetkinliklerini Değerlendirme

Yönetim için kritik sekiz yönetsel alanda 24 yetkinlik çerçevesinde yöneticilerin yetkinlikleri değerlendirilir. Yönetim ekibinin hem bireysel hem de ortak güçlü ve gelişim alanları belirlenir ve raporlanır.

İç Koçluk ve Mentorluk Programları

Organizasyon içi koçluk ve mentorluk modelinin oluşturulması ve ilgili yetkinlik gelişimini sağlayan danışmanlık çözümleridir.

Yönetici Gelişim Programları

Yönetsel yetkinlik gelişimini sağlayan, iş başı aktivitelri ve takip çalışmalarıyla desteklenen modüler eğitim programlarıdır.

Liderlik Gelişim Çözümleri

Organizasyondaki liderlerin ve lider adaylarının kendilerini ve ilişkide bulundukları tüm paydaşlarını daha iyi tanıyarak liderlik bakış açısı geliştirmelerine yönelik eğitim, fasilitasyon ve danışmanlık çözümleridir.

Liderlik Gelişim Çözümleri ile lider ve lider adaylarında, varlıklarını güçlendirecek, ilham veren rol modellere dönüşmelerini sağlayacak, kendileriyle birlikte organizasyonel dönüşüme katkıda bulunacak davranış değişiklikleri hedeflenir.

Çözümlerimiz

Liderlik Yetkinliklerini Değerlendirme

Sekiz liderlik boyutu, dört liderlik stili çerçevesinde lider ve lider adaylarının yetkinlikleri değerlendirilir. Liderlerin liderlik boyutlarında ve stillerindeki etkililik alanları belirlenir ve raporlanır.

Liderlik Kültürünün Oluşturulması

Organizasyonlara özel liderlik modellerinin geliştirilmesini içeren danışmanlık çözümleridir.
Mevcut liderlik yaklaşımlarının analizi yapılarak organizasyonların hedef ve stratejileri ile uyumlu liderlik gereklilikleri oluşturulur. Liderlikte ortak dil gelişimini ve yöndeşliğini sağlayan lider takımına yönelik fasilitasyon programlarını içerir.

Liderlik Gelişim Programları

Liderlik gelişimini destekleyen bireylerin liderlik potansiyellerini ortaya çıkaran modüler eğitim programlarıdır.

Değişim ve Bağlılık Çözümleri

Organizasyonların kültürel dönüşümünde, şirket stratejisiyle insan ve ilişki boyutlarını diyaloğu merkeze koyarak birleştirmeye ve değişimini sağlamaya yönelik danışmanlık, fasilitasyon ve eğitim çözümleridir.

Değişim ve Bağlılık Çözümleri ile organizasyonda değişim ve bağlılık yolculuklarının tanımlanması, ortak dil oluşturulması, istek ve heyecan yaratılması ile yol haritasının çıkarılması hedeflenir.

Çözümlerimiz

Kurum Kültürü ve Bağlılık Çözümleri

 • Denison Organizasyonel Kültür Modeli çerçevesinde mevcut kültür değerlendirilir. Kültür boyutlarında arzulanan gelecek resmi tanımlanır ve raporlanır.
 • Organizasyonun kurum içi veya kurum dışı kaynaklarla ölçümlediği bağlılık analizi sonuçları değerlendirilir, anlamlandırılır ve raporlanır.
 • Arzulanan kurum kültürü ve bağlılık hedefine ulaşmak için orta ve uzun vadeli dönüşüm yol haritasında danışmanlık yapılır.

Stratejik Yön Belirleme, Misyon, Vizyon ve Değerler Modeli

 • Organizasyonun stratejik öncelikleri ve bu önceliklere yönelik yol haritası oluşturulmasını içeren fasilitasyon ve danışmanlık çözümleridir.
 • Organizasyona özel misyon, vizyon ve değerlerin belirlenmesi ile modellenmesini içeren fasilitasyon ve danışmanlık çözümleridir.

Değişim ve Bağlılık Programları

 • Değişim Yönetimi Programı
 • Gönülden Bağlılık Programı
 • Değerler Yaygınlaştırma Programı

Satış Yönetim Çözümleri

Satış ekipleri ile satış ekibi yöneticilerinin değişen müşteri ihtiyaçlarına göre organize olma, hedef belirleme ve bu hedefe ulaşmak için ihtiyaç duydukları gelişime yönelik uygulanan, başarısı uluslararası alanda kanıtlanmış eğitim, fasilitasyon ve danışmanlık çözümleridir.

Satış Yönetim Çözümleri ile satış ekiplerinde yenilenen müşteri ihtiyaçlarına göre satış becerilerinin gelişimi, satış yöneticilerinin satış ekiplerini sonuç almaya yönelik kolektif yönetme ve yönlendirmeleri hedeflenir.

Çözümlerimiz

Best Selling ©

Satış sürecindeki satış ekiplerine özel olarak adım adım satış reçeteleri sunan ve uluslararası uygulanan eğitim ve fasilitasyon çözümleridir.

Best Sales Counselling ©

Satış ekipleri yöneticilerine yönelik sunulan, satış ekibini satış hedeflerine mobilize eden, gözlemleyen, geri bildirim ve yönlendirme ile dahil eden, uluslararası alanda uygulanan eğitim, fasilitasyon ve danışmanlık çözümleridir.

Misyon, Vizyon, Değerler ve Strateji Çözümlerimiz

Katılımcı bir yaklaşımla organizasyonun varlık sebebi olan misyonunun, ulaşılmak istenen vizyonunun, vizyona ulaşmak için gereken stratejilerin ve değerlerin, bu stratejiler doğrultusunda öncelikli alınması gereken aksiyonların belirlenmesi sürecine yönelik fasilitasyon ve danışmanlık çözümleridir.

Yukarıya Çık